Planten die worden bezocht door driedoornige metselbij - Hoplites tridentata

Is geheel afhankelijk van (gespecialiseerd op)  vlinderbloemigen #

Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
Overige planten