Planten die worden bezocht door kustbehangersbij - Megachile maritima
Kustbehangersbij kan voorkomen in tuinen die grenzen aan het habitat.
Inheemse kruidachtige planten toepasbaar als tuinplant
 
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
Overigekruidachtige planten