Planten die worden bezocht door roodstaartklaverzandbij - Andrena similis
Vliegt voornamelijk op vlinderbloemigen #
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
Heesters inheems