Geelgespoorde houtmetselbij
Hoptites claviventris
Zwarte dunbehaarde bijen
Lengte: vr & m 7-9 mm
Lees meer
 
 
 
 

Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.-
Vrouwtje: scopa wit; kop en borststuk wit behaard; 1e-4e tergiet met witte haarbanden; sporen achterschenen geelachtig bruin; abdomen breed. Antennelid 2 half zo lang als lid 3.
Mannetje: Kop en borststuk bruinachtig behaard; sterniet 2 met een brede, tandvormige bult, 7 tergiet met duidelijke groef, sporen achterschenen geelachtig bruin.
Vliegperiode: half mei - begin augustus
Habitat: onder meer bosranden en ruderale terreinen; ook in duinranden.
Nesten: onder meer in afgestorven holle stengels van braam takken van vlier.
Bloembezoek
Voornamelijk vinderbloemigen, gewone rolklaver, moerasrolklaver, rode klaver, witte klaver. verder onder meer aardaker, bont kroonkruid, citroengele honingklaver, vogelwikke, witte honingklaver (Peeters et al 2012, Westrich 2018).
Voorkomen in Nederland: Buiten de zeelklei en veengebieden vrij zeldzaam; met een zwaarte punt in de duinen en Limburg..
Koekoeksbijen: Tubebijen (Stelis omatula en S.minuta).
     
  Geelgespoorde houtmetselbij Terug
 
  Geelgespoorde houtmetselbij Terug