Planten die worden bezocht door ranonkelbij - Chelostoma florisomne
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen