Planten die worden bezocht door grijze rimpelrug - Andrena tibialis
Uitheemse kruidachtige planten voor tuinen
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
Overige kruidachtige planten
 
 
 
 
 
 
Bomen en heesters inheems
 
 
 
 
 
Bomen en heesters uitheems of gekweekt