Planten die worden bezocht door grote bloedbij - Sphecodes albilabris
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
Overige kruidachtige planten