Gouden slakkenhuisbij
Osmia aurulenta
Vrij gedrongen bijen met (goud)geelachtige haarbandjes
Lengte: vr & m 8-10 mm
Lees meer
 
 
 

Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.-
Vrouwtje: oranjebruinachtige buikschuier, alleen op het achterste deel met geelachtige haarbandjes, achterlijf kort en dun behaard. Lengte 8-10 mm.
Mannetje: 7e tergiet met twee tandjes of ingesneden, 6e tergiet met hoektanden middenveld propodeum mat; llchaam grotendeels geelgrijsachtig behaard. Lengte 8-10 mm.
Vliegperiode: eind april - begin augustus.
Habitat: droge, graslanden en grazige vegetatie op kalkhoudende tot kalkrijke lichte minerale bodems; vaak in de buurt van struweel.
Nesten: in slakkenhuizen. Er worden verschillende broedcellen in één slakkenhuis gemaakt. Het slakkenhuisje wordt aan de buiten- en binnenkant beplakt met groene uitgekauwde plantendeetjes en wordt afgesloten met een propje waarin bladpulp is verwerkt. In kleine slakkenhuizen van de gewone tuinslak worden minder broedscellen aangelegd (1-4) dan in grote slakkenhuizen van de wijngaardslak (7-12).
Bloembezoek
In Nederland het meest op soorten van de vlinderbloemenfamilie vooral gewone rolklaver, minder vaak op slangenkruid. Voor Midden-Europa noemt Westrich (1989) nog een groot aantal andere planten: zoals hondsdraf, kruipend zenegroen, paarse dovenetel, veldsalie.
Voorkomen in Nederland: zeldzaam Zuid-Hollandse duinen en kalkrijke deel van de Noord-Hollandse duinen en in Zuid-Limburg; elders zeer zeldzaam.
Beheer: in het duingebied wordt het milieu het meest door natuurlijke processen in stand gehouden (wind, begrazing door konijnen en grote grazers); op andere plaatsen (Zuid-Limburg) hangt het van de situatie af of er ook moet worden gemaaid. In ieder geval wel op plekken die niet worden begraasd.
Alle foto's zonder auteursnaam © Arie koster
 
Gouden slakkenhuisbij Osmia aurulenta Dvorak) Terug
 
Gouden slakkenhuisbij - Osmia aurulenta Terug
 
Fragment vegetatie/milieu van gouden slakkenhuisbij Terug
 
Gouden slakkenhuisbij - Osmia aurulenta Terug
 
Gouden slakkenhuisbij - Osmia aurulenta Terug
 
Gouden slakkenhuisbij - Osmia aurulenta Terug
 
Gouden slakkenhuisbij - Osmia aurulenta Terug
 
Gewone rolklaver is de voornaamste voedselpant voor de gouden slakkenhuisbij
 
Spoorweginsnijding bij Eys( Z-L) voormalig miljoenenlijntje 2015; nu voornamelijk met harige ratelaar
 
Gouden slakkenhuisbij komt hier in aantal (10-tallen) voor
 
Gouden slakkenhuisbij op slangenkruid
 
 
 
 
Gouden slakkenhuisbij tussen de afgestorvenstengels van slangenkruid