Boomkoekoekshommel
Bombus norvegicus
Borststuk met brede gele band; achterlijf zwart behaard en een met brede witte band, einde achterlijfsmet smal een zwart bandje, achterlijfspunt rossig uiteinde.
Lengte: vr 22 mm; m 15 mm.
Lees meer

-Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.-
Vrouwtje: borststuk vooraan met 1 gele band en achterlijf zonder opvallende gele banden (op het oog 1 band) of een smalle, zwakke min of meer onderbroken gele band op de grens van de witte beharing van de achterlijfspunt; 3e en 4e (3-6) segment witbehaard; 5e en 6e tergiet bruin- / roodachtig behaard. Is zeker in het veld of van een foto niet of zeer moeilijk te onderscheiden van de vierkleurige koekoekshommel (B. silverstis). Onderstaande foto geeft een habitusbeeld dat past bij de foto's onder de link biopix. Naar aanleiding van de opmerking in de samenvatting is deze koekoekshommel opgenomen. Extra alertheid kan er toe leiden dat er een scherper beeld van deze bij ontstaat; lengte 22 mm. Vooral waarnemingen in de omgeving van nest kunnen meer zekerheid geven.
Mannetje: lengte 15 mm.
Vliegperiode: mei-augustus.
Nesten: Koekoekshommel bij boomhommel.
Habitat: voornamelijk dennenbossen en bosranden.
Bloembezoek
Braam, grote centaurie, knoopkruid, wilgenroosje.(M.Roos, 2012.)
Voorkomen in Nederland: vrij zeldzaam; in zeekleigebieden vrijwel afwezig.
Gastheer: boomhommel (B. hypnorum).
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan:De boomkoekoekshommel is moeilijk te onderscheiden van de zeer verwante Bombus sylvestris. Bij de mannetjes is genitaalonderzoek de enige manier om zekerheid over de juiste soortnaam te krijgen. Ze werd pas in 1942 voor het eerst gemeld voor ons land. De soort wordt verspreid door ons land aangetroffen, langs bosranden en het stedelijk gebied. De verspreiding is grotendeels beperkt tot de hoge zandgronden en langs de kust. De soort is waarschijnlijk algemener dan het verspreidingskaartje aangeeft. Deze koekoekshommel parasiteert bij de boomhommel B. hypnorum De vliegtijd loopt van eind april tot in augustus.
Boomkoekoekshommel - Bombus norvegicus (vr) (
 
Boomkoekoekshommel - Bombus norvegicus (vr)
 
Boomkoekoekshommel - Bombus norvegicus