Planten die worden bezocht door geelgespoorde houtmetselbij - Hoplitis claviventris
Inheemse kruidachtige planten toepasbaar als tuinplant
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten