Planten die worden bezocht door malvabij - Tetralonia malvae
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
Overige kruidachtige planten