Planten die worden bezocht door grote wespbij - Nomada sexfasciata
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
Allen in Zuid-Limburg en langs de zuidoostelijke riveiren
 
Heesters inheems