Planten die worden bezocht door tweekleurige koekoekshommel - Bombus - bohemicus
Inheemse kruidachtige planten toepasbaar als tuinplant
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten
 
Bomen en heesters inheems