Lookmaskerbij
Hylaeus punctulatissimus
Karakteristiek voor het mannetje en het wijfje is de sterke punctering van het borststuk en de tergieten
Lengte: vr & m 6- 8,5 mm
Lees meer
 
 

Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.
Karakteristiek voor het mannetje en het wijfje zijn de sterke punctering van het borststuk en de tergieten, het steil aflopende (afgeknotte) propodeum dat met bovenkant van het borststuk een hoek van bijna 90° maakt (fig. 30a), de gezichtvlekken naast de ogen die ver boven de antennesokkel uitsteken, en de relatief smalle kop. 1e tergiet opzij met zeer ijle haarfranjes (ijle haarbandjes, haarvlekken).
Vrouwtje: 1 ste tergiet sterk en regelmatig gepunteerd, met grote en kleine punten; punttussenruimte glad en glanzend, bovenkaak met 2 tanden; lengte 6-8,5 mm.
Mannetje: 6e sterniet opzij met 2 knobbels ; 2e tergiet; licht ingesnoerd; 7e en 8e sterniet; lengte 6-9 mm.
Vliegperiode: half juni - begin september.
Nesten: over natuurlijk nestgelegenheid is zeer weinig bekend. Lefeber kweekte op de kloosterzolder enkele exemplaren uit dood hout van meidoorn en wilg (mond. med. Lefeber). Volgens Westrich (1989) maakt de soort ook gebruik van nesthulp in de vorm van houtlokken.
Bloembezoek
Is geheel afhankelijk van (gespecialiseerd op) look soorten: ui en prij, Vooral in de periode 1980-1990 veel op volkstuinen lands het spoor.(zie Koster, 1986b) de laatste decennia steeds meer op reuzenlook, trommelstokken. mannetjes ook op andere type planten zoals wilde reseda, en akkerdistel.
Voorkomen in Nederland: in hoofdzaak in het rivierengebied en in Zuid-Limburg. De soort lijkt zeldzaam, maar is zeer waarschijnlijk een cultuurvolger die over het hoofd wordt gezien. Zowel uit collectiemateriaal als uit veldwerk blijkt dat de soort veel in (moes)tuinen en volkstuinen langs het spoor voorkomt. Locaal zelfs talrijk.
Hulp voor lookmaskerbij: het voorkomen van doorgeschoten (bloeiende uit en prei) is geen stabiele aangelegenheid; de enige algemeen voorkomende zomerbloeiende allium is kraailook. Het zeer de vraag op de soort daar foerageert. Daarnaast is het vegetatiebeheer voor zomerbloeiende vegetaties tot de dag van vandaag niet gunstig voor deze bij. Lookmaskerbij moet dus een redelijke mobiliteit hebben om zich als cultuurvolger te kunnen handhaven. Jaarlijkse stabiliteit van de bloei van verschillende soorten look (ui, prei, Alllum giganteum, Allium sphaerocephalon en waarschijnlijk andere Europese soorten, die als tuinplant worden aangeplant in combinatie met nestgelegenheid (oud hout en nestblokken), zouden lookmaskerbij sterk kunnen bevorderen.
 
Lookmaskerbij - Hylaeus punctulatissimus Terug
 
 
----
Hylaeus punctulatissimus (m) Terug
Ik ben Dick Belgers zeer erkentelijk voor de grote gastvrijheid die ik genoot om in zijn groentetuin onderstaande foto's te mogen maken.
Alle foto's zijn begin juni 2012 gemaakt op prei (Allium porrum). Naar schatting kwamer er ca. 150 ex van de lookmaskerbij voor. Dit beeld kwam overeen met volkstuinen langs het spoor in Midden- en Zuid-Limburg. Vooral in Limburg en het rivierengebied (bovenrivieren) westelijk tot ca. Gorkum en noordelijk tot ca. Deventer-Zwolle kan het voorkomen van de lookmaskerbij sterk worden gestimuleerd door het laten doorschieten (in bloei laten komen) van Ui en Prei.
 
Groentetuin (met prei) van Dick Belgers Terug
 
Hylaeus punctulatissimus (m) Terug
 
Hylaeus punctulatissimus (m) Terug
 
Hylaeus punctulatissimus (m) Terug
 
Hylaeus punctulatissimus (m) Terug
 
Hylaeus punctulatissimus (vr ) Terug
 
Hylaeus punctulatissimus (vr) Terug
 
Hylaeus punctulatissimus: vrouwtje zoekt stuifmeel Scroll of klik = Terug
 
Hylaeus punctulatissimus: vrouwtje zoekt stuifmeel Scroll of Klik-- Terug
 
Hylaeus punctulatissimus: vrouwtje zoekt stuifmeel Terug
 
Hylaeus punctulatissimus: vrouwtje zoekt nectar Terug
 
Hylaeus punctulatissimus: stuifmeel wordt met de mond verzameld Terug
 
Hylaeus punctulatissimus (vr) Terug
   
Hylaeus punctulatissimus (vr) Terug
 
Hylaeus punctulatissimus vlak voor de paring - Terug
 
Hylaeus punctulatissimus: 3 mannetjes proberen met vrouwtje te paren -- Terug
 
Hylaeus punctulatissimus: paringsaspecten -- Terug
 
Hylaeus punctulatissimus: paringsaspecten -- Terug
 
Hylaeus punctulatissimus: paringsaspecten -- Terug
 
Hylaeus punctulatissimus: paringsaspecten -- Terug
 
Hylaeus punctulatissimus: paringsaspecten -- Terug
 
Hylaeus punctulatissimus: paringsaspecten -- Terug
 
 
 
Bloeiwijze prei met 7 vrouwtjes Terug
 
Fragment bloeiwijze Terug
 
Hylaeus punctulatissimus: punctering rugzijde borststuk (m links; vr rechts) Terug naar tekst
 
-- Terug naar tekst
 
-- Terug naar tekst
 
7e en 8e sterniet Terug naar tekst-