Planten die worden bezocht door duinkegelbij - Coelioxys mandibularis
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
Overige kruidachtige planten