Planten die worden bezocht door heide wespbij - Nomada rufipes
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
Overige kruidachtige planten
 
Heesters inheems