De soort is slechts 1 x in augustus waargenomen

 

Malvabij
Tetralonia malvae
De mannetjes zijn opvallen door de zeer lange antennen
Lengte: vr & m 11-13 mm
Lees meer
Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.
Voorvleugels met 3 submarginale cellen; top marginacel afgerond en raakt de vleugelrand niet; achterlijf met viltachtige haarbanden; borststuk bruin behaard.
Vrouwtje: 2e -3e tegiet ook aan de basis met een viltige band; scopa wit en met opvallend weinig haren (zeer open); clypeus en labrum zwart; borststuk duidelijk gepuncteerd,
Mannetje: tergieten aan de basis viltig beheerd; antennen zeer lang, iets korter dan de voorvleugels; clypeus en labrum geelwitachtig
Vliegperiode: vliegperiode in midden Europa juni - augustus.
Habitat: hangt nauw samen met die van verschillende soorten kaasjeskruid die meestal in wat ruigere en ruderale vegetaties voorkomen, onder meer groeven en ruderale plaatsen.
Nesten: in de groend.
Bloembezoek: soorten van de malva familie zoals groot kaasjeskruid, muskuskaasjeskruid, vijfdeligkaasjekruid, heemst en struikmalva (Lavatera thuringiaca) (Westrich, 1989)
Voorkomen: zeer zeldzaam zie samenvatting.
Koekoeksbijen: niet bekend van Nedereland

Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: (De soort lijkt sterk op de langhoornbijen van het genus Eucera, maar ze vliegt later. Er zijn in ons land twee, zeer onverwachte, recente vondsten in een malaiseval in de ENCI-groeve te Maastricht. Daar werd 1 mn gevangen op 7 augustus 1996 en 1 vwop 31 augustus 1997 (Lefeber 1998). In de Benelux was de soort nog nooit gevangen. De dichtstbijzijnde recente vindplaats is Oppenheim (1994) in Rheinland-Pfalz (Schmid-Egger et al. 1995). Of we hier te maken hebben met zwervers of met een (kleine) populatie in de buurt is onbekend. Ze nestelt in de grond. Het is een oligolectische soort die vooral op kaasjeskruidachtigen (Malvaceae) vliegt. In ons land is nog geen bloembezoek waargenomen. Wie inventari­seert eens de groeiplaatsen van kaasjeskruiden op de St. Pietersberg en in de ENCI-groeve? Koekoeksbij is Triepeolus tristis die in Nederland, België en Duitsland niet voorkomt. Ze vliegt in Baden-Württemberg van half juli tot eind september.

 
Malvabij - Tetralonia malvae (vr) Terug
 
 
 
Malvabij - Tetralonia malvae (vr) Terug
 
Malvabij - Tetralonia malvae (vr) Terug
 
Malvabij - Tetralonia malvae (vr) Terug