Planten die worden bezocht door tweekleurige wespbij - Nomada integra
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen