Zadeldwergzandbij
Andrena falsifica
Kleine zwarte bijen
lengte: vr & m 6-7 mm
Lees meer
 
 
 
 
Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.
Vrouwtje: onderscheidt zich door de verhoogde glanzende achterrand is het eerste rugsegment (tergiet 1) zadelvormig.
Mannetje: Het mannetje is van de andere kleine zwarte zandbijen alleen aan genitaliën te herkennen.
Vliegperiode: april-juni
Habitat: onder meer bosranden. grazige vegetaties op schrale zandige tot lemige bodems, heideterreinen.
Bloembezoek
Gewone ereprijs, paardenbloem, tormentil, vijfvingerkruid (Peetes, 2012, Westrich, 2018)
Voorkomen in Nederland: voornamelijk in het noordoostelijk deel van het land.
Beheer: grazige vegetaties eventueel na de bloei, in de nazomer maaien en afvoeren; in ieder geval vergrassing voorkomen.
 
Zadeldwergzandbij (vr)