Planten die worden bezocht door bonte viltbij - Epeoloides coecutiens
Vliegt net als zijn gastheer op uiteenlopende plantensoorten
Inheemse kruidachtige planten toepasbaar als tuinplant
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
Overige kruidachtige planten