Viltbijen - Epeolus en Epeoloides
Bijen met 3 submarginale cellen in de voorvleugels: 3e Sm.cel kleiner dan 1e Sm. cel; top radiaalcel (rc) van de vleugelrand verwijderd en met een kort aderaanhangsel -
Kleine kale bijen met grote sterk contrasterende witte tot geelwitte viltvlekken op een zwart achterlijf.  Bij de bonte viltbij is het achterlijf voornamelijk rood of geelachtig rood en zijn de viltvlekken minder opvallend.  Beide bijengeslachten  hebben 3 submarginale cellen; de 3e cel is kleiner dan de 1e; de 1e en de 2e cel zijn ongeveer even groot. De radiaalcel min of elliptisch; de top is van de vleugelrand verwijderd en heeft een kort aderaanhangsel. In Nederland komen 5 soorten viltbijen voor. De heideviltbij en de gewone viltbij komen het meest voor. De overige zijn zeldzaam of mogelijk uit ons land verdwenen.

4 soorten viltbijen en 1 soort bonte viltbij in Nederland.