Planten die worden bezocht door bosmetselbij - Osmia uncinata
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten
 
 
 
Heesters inheems