Planten die worden bezocht door gewone langhoornbij - Eucera longicornis
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten