Grijze rimpelrug
Andrena tibialis
Bijen met een bruinachtig behaard borststuk; middenveld grof gerimpeld. Verwisseling is alleen mogelijk met de zeldzame A. bimaculata
Lengte: vr 13-14, m 12-14 mm
Lees meer
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.--
Vrouwtje: fimbria zeer donker tot zwart; achterschenen doorschijnend, scopa roodgeel; voorkant kop en onderzijde borststuk witachtig/vuilwit behaard; achterlijf dun en lang witachtig behaard; jonge exemplaren ogenschijnlijk met haardbanden op het eind van de rugsegmenten; lengte 13-14 mm.
Mannetje: kop donker behaard, gedeeltelijk bruingeel behaard; achterschenen geelbruin behaard; poten gedeeltelijk geelachtig doorschijnend; achterlijk tamelijk dicht geelbruin behaard; lengte 12-14 mm.
Vliegperiode: eind maart - eind mei (begin juni).
Habitat: bosranden, zandgroeven, bermen, parken, stedelijke beplantingen,stadstuinen .
Nesten: in zandige, niet te dicht begroeide grond tussen en aan randen van begroeiingen op het zuiden.
Bloembezoek
Het aantal plantensoorten is vermoedelijk aanzienlijk groter dan hier wordt opgegeven.
Arabis procurrens, klein hoefblad, Herik, kool, paardenbloem, stinkende gouwe, speenkruid,zevenblad, Houtige planten: Appel boswilg, grauwe wilg, eenstijlige meidoorn, gewone esdoorn, noordse esdoorn, Spaanse aak, Tataarse esdoorn, zoete kers.
Voorkomen in Nederland: vrij algemeen, in het grootste deel van het land.
Koekoeksbijen: Nomada fulvicomis (Roodsprietwespbij). N. goodeniana (Smalbandwespbij)
Beheer: tijdens de vlieg periode kan beter niet worden gemaaid.
Fragment samenvatting Raemakers, I. P., Peeters, T.M.J., Smit, Jan: De over het algemeen in kleine aantallen vliegende soort kan overal in Nederland worden aangetroffen. Zij stelt weinig eisen aan haar vlieg- en nestplaatsen en ontbreekt dan ook niet in de stedelijke omgeving. De soort is als univoltien te beschouwen. Weliswaar zijn er zowel uit Nederland als uit onze buurlanden enkele zomerdieren bekend, maar dit zijn altijd afzonderlijke exemplaren. In ons land betreft het alleen enkele mannetjes, waarbij nog eens goed moet worden bekeken of er geen sprake is van verwisseling met A. bimaculata.
 
Grijze rimpelrug - Andrena tibialis (vr) (Foto Thijs de Graaf http://www.tuin-thijs.com) - Terug
 
Grijze rimpelrug - Andrena tibialis (vr) (FotoThijs de Graaf http://www.tuin-thijs.com) Terug
 
Fimbria en scopa van Andrena tibialis (vr) Terug
 

Middenveld

 
Grijze rimpelrug op Acer tataricum - Terug
 
Grijze rimpelrug op Acer tataricum Terug
 
Grijze rimpelrug op Acer tataricum Terug
 
Grijze rimpelrug op Arabis Arabis procurrens Terug
 
Grijze rimpelrug op Arabis Arabis procurrens - Terug
 
Grijze rimpelrug op Arabis Arabis procurrens Terug
 
Grijze rimpelrug op paardenbloem (m) - Terug
 
Grijze rimpelrug op paardenbloem (m) - Terug
 
Grijze rimpelrug op paardenbloem (vr) Terug
 
Roodsprietwespbij Nomada fulvicornis (vr)- (beschikbaar gesteld door Henk Wallays - http://tinyurl.com/7ptc4m9) Terug
 
Smallbandwespbij - Nomada goodeniana Terug