Planten die worden bezocht door langsprietwespbij - Nomada conjungens
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
Bomen en heesters inheems