Donkere wilgenzandbij
Andrena apicata
Overwegend bruinachtig behaarde bijen
Lengte: vr & m 10-13 mm

Lees meer

 
 
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl.
Vrouwtje: achterlijf zonder haarbanden, fimbria donker, bovenkant scopa zwartbruin, van onderen geelachtig; bovenkant borststuk aanvankelijk roestbruin behaard, maar naar geelbruin verkleurend; gezicht zwartbruin, voorhoofd zwart en schedel geelbruin behaard; clypeus fijn gerimpeld; 1e en 2e segment lang geelbruin behaard de overige segmenten korter en variabel in kleur; beharing poten bruin geel; flocus dicht. In de praktijk is het vrouwtje in combinatie met wilg goed herkenbaar.
Mannetje: middenveld van het propodeum niet grof gerimpeld; het 2e flaglid van de antenne iets langer dan het 3e ; binnenkant kaken met een tandje; bijen bruinachtig behaard, schedel opzij (slapen) zwart behaard.
Vliegperiode: maart - half mei.
Habitat: bosranden, duinen, heideterreinen.
Nesten: in de grond.
Bloembezoek
Is geheel afhankelijk van (gespecialiseerd op) wilg: boswilg, geoorde wilg, grauwe wilg, kruipwilg, schietwilg.
Voorkomen in Nederland: Vrij zeldzaam in de oostelijke helft van het land en in de duinen
Koekoeksbijen: vroege wespbij (Nomada leucophthalma)
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Een vroeg in het voorjaar vliegende en op wilgen (Salix) gespecialiseerde soort. Met enige ervaring zijn de vrouwtjes van deze soort in het veld te herkennen. Verwarring is mogelijk met de eveneens op wilgen vliegende Colletes cunicularius en afgevlogen exem plaren van Andrena praecox. In Nederland komt A.apicata vooral voor in zandgebieden (heide- en stuif­zandgebieden) met overgangen van droog naar nat. De soort nestelt in kleine kolonies op plekken met open zand. De getoonde achteruitgang is waarschijnlijk reëel. Buiten de duinen zijn plekken met open zand en voldoende bloeiende wilgen afgenomen. Als koekoeksbij is Nomada leucophthalma bekend. Door de vroege vliegtijd is het mogelijk dat de soort soms over het hoofd wordt gezien. Zo is het opmerkelijk dat er van de Veluwe zo goed als geen waarnemingen zijn. Op wilgen rond vennetjes moet de soort daar toch te vinden zijn.
 
Donkere wilgenzandbij - Andrena apicata Terug
 
 
 
Donkere wilgenzandbij - Andrena apicata ( http://www.stevenfalk.co.uk) Terug
 
Donkere wilgenzandbij - Andrena apicata (foto http://vc40insects.yolasite.com) Terug
 
Donkere wilgenzandbij - Andrena apicata (foto http://vc40insects.yolasite.com) Terug
 
Vroege wespbij - Nomada leucophthalma Terug