Planten die worden bezocht door wilgenhommel - Bombus crytarum
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
Overige kruidachtige planten
 
Bomen en heesters inheems