Planten die worden bezocht door ruige behangersbij - Megachile circumcincta
Inheemse kruidachtige planten toepasbaar als tuinplant
 
Uitheemse kruidachtige planten voor tuinen
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
De ruige behangersbij heeft een voorkeur voor deze plant
 
 
 
Deze plant kwam vroeger in Zuid-Llimburg voor. De wilde plant is hier vrijwel verddwenen.
 
Overige kruidachtige planten