Planten van ruderale gronden
Legenda Terug
Dit zijn gronden, waar andere grond, puin of voedingsstoven in een korte tijd zijn toegevoeg. Deze kunnen wel substantieel bijdrage aan biodiversiteit.
Basenrijke, droge grond of substraat
Bont kroonkruid # ± Bij
Citroengele honingklaver # Bij
Gewone ossentong ± Bij
Knikkende distel # ± Bij
Slangenkruid ## 10> Bij
Wegdistel Bij
Wilde reseda ## 10> Bij
Wouw ## ± Bij
en het overgrote deel van onderstaande soorten
   
Basenrijke en basenhoudende, droge tot iets vochtige zandige tot lemige of stenige bodems met een grote dynamiek d.w.z dat de vegetatie jaarlijks door natuurlijke krachten overstroming of door menselijk handelen worden vernitigd
Akkerdistel # 10> Bij
Akkermelkdistel # 10> Bij
Akkerwinde ± Bij
Bermooievaarsbek ± Bij
Boerenwormkruid # 10> Bij
Gewoon duizendblad # 10> Bij
Grijskruid 10> Bij
Groot kaasjeskruid Bij
Herik # 10> Bij
Hondsroos 10> Bij
Jakobskruiskruid # 10> Bij
Klein hoefblad 10> Bij
Klein streepzaad # 10> Bij
Kool # 10> Bij
Moederkruid # Bij
Muskuskaasjeskruid ± Bij
Peen # 10> Bij
Reukeloze kamille # ± Bij
Sint Janskruid ± Bij
Speerdistel # 10> Bij
Stinkende ballote Bij
Wede ± Bij
Witte dovenetel * H Bij
Witte honingklaver # 10> Bij
Zwarte mosterd # 10> Bij
 
Rhododendron 'praecox'-