Herik - Sinapis arvensis -- (Kruisbloemenfamilie - Brassicaceae)
Bijenplant, Hommelplant, Drachtplant, Vlinderplant.
Een eenjarige drachtplant
Bloeiperiode: mei-september
Bloem: geel, bloeiwijze een samengestelde tros
Blad: onderste bladeren meestal liervormig veerdelig met een grote eindlob; de bovenste bladeren smal, langwerpig en ongedeeld; bladrand, onregelmatig bochtig getand.
Vrucht: een hauw
Overige: plant ruw behaard
Hoogte: 0,3-0,8 m
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige, voedselrijke zandige tot kleiige bodems; op open plaatsen en omgewoelde gronden, in pas aangelegde bermen, dijken en spoorwegtaluds, op braakliggende en ruderale terreinen; zon-tb.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen, massapopulaties vooral op zavel en klei.
Fauna:
Toepassing: Zaadmengsel voor bloemakkers en bijenweide; wordt ook in stadsbermen uitgezaaid.
Beheer: Bodem open houden.
Wilde solitaire bijen
Zandbijen - Andrena
  Blauwe zandbij A. agillissima Is afhankelijk van kruisbloemigen
  Donkere zomerzandbij A. nigripes,  
  Gewone dwerggroefbij A. minitula  
  Grasbij A. flavipes  
  Tweekleurige zandbij A. bicolor  
  Witbaardzandbij A. barbilabris  
  Wimperflankzandbij A.dorsata Westrich, 1989
  Ereprijszandbij A. labiata
Overige bijen
  Roodpotige groefbij Halictus rubicundus  
  Gewone geurgroefbij Lasioglossum calceatum  
  Rosse metselbij Osmia bicornis  
  Tuinbladsnijder Megachile centuncularis  
Dracht: nectar en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code5.
 
Platen - (bron links:Flora Batava Jan Kops et al. ; rechts: Flora Danica, Georg Christian Oeder et al.)
 
Bloem en bloeiwijze met aardhommel
 
Plant met honingbij
 
Groeiwijze
 
 
Een spoordijk bij Culemborg
 
Een geluidswal A12 bij Gouda
 
Een overhoekje
 
Een middenberm in Schiedam
 
Toepassingen (uitgezaaid) in Arnhem rechts ---
 
Toepassingen (uitgezaaid) in Schiedam
 
Honingbij2
 
Een hongingbij 1
 
Een aardhommel