Slangenkruid- Echium vulgare---
Ruwbladigenfamilie - Boraginaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een tweejarige plant
Bloeiperiode: mei-september
Bloem: bloem blauw, in knop zijn ze roze, meeldraden ver buiten de bloem uitstekend; bloeiwijze een schicht
Blad: langwerpig en met borstelharen; de bovenste bladeren zittend (on gesteeld)
Vrucht: Een splitvrucht
Plant: meestal vanaf de basis vertakt
Hoogte: 0,3-1,2 m
Opmerking: bladrozetten kunnen vooral op voedselrijke bodems (tuinen en ruderale terreinen ca. 0,5 diameter bereiken
 
Naar de vlinders
Milieu & groeiplaats: droge, humusarme enigszins stikstofhoudende, veelal kalkhoudende, open zandige en gruisachtige bodems; in de duinen en bermen in de duinstreek, langs spoorwegen en op spoorwegemplacementen, basaltglooiingen, haven- en industrieterreinen; ook in voegen van verhardingen; zon.
Verspreiding in Nederland: in hoofdzaak in de kuststreek en Zuid-Limburg, elders vrij zeldzaam tot zeldzaam.
Toepassing: kan goed in tuinen, tegeltuinen en zaadmengsel voor bermen en bloemakkers worden toegepast.
Beheer: slangenkruid is aan aandachtsoort in verband met de echiumbij. In streken en vooral op locaties waar deze bij voorkomt moet deze plant beslist in stand worden gehouden. Dit lukt het beste door gefaseerd plekken open te houden. De plant ontwikkelt zich ook goed in open, niet vergrassend grasland.
Wilde solitaire bijen:
  Metselbijen: Osmia en Hoplitis
  Slangenkruidbij H.adunca  
  Geelgespoorde houtmetselbij H. claviventris  
  Blauwe metselbij O. caerulescens  
  Gouden slakkenhuisbij O. aurulenta  
  Rosse metselbij O. bicornis  
  Behangersbijen - Megachile
  Gewone behangersbij M. versicolor  
  Kustbehangerbij M. maritima  
Overige bijen
  Grote wolbij Anthidium manicatum  
  Kleine wolbij Anthidium puntatum  
  Andoornbij Anthophora furcata  
  Kattenkruidbij Anthophora quadrimaculata  
  Langkopsmaragdgroefbij L. morio  
  Zwartblauwe houtbij Xylocopa violacea  
Dracht: nectar en blauwachtig stuifmeel. Indicatie voor dracht code 5 (bij veel planten).
 

Slangenkruid wordt vrijwel overal het meest constant bezocht door hommels. Door solitaire bijen aanzienlijk minder. Dit komt zeer waarschijnlijk dat de vestiging van de plant niet synchroon loopt met die van de bijen. Tegen die tijd de bijen zich gaan vestigen, verdwijnt de plant al weer. Dit is vaak het geval in de duinen en locaties waar slangenkruid is ingezaaid. Vooral voor metselbijen en behangersbijen die afhankelijk zijn van of een voorkeur hebben voor slangenkruid is constante aanwezigheid van deze plant een voorwaarde voor de vestiging van deze bijen. Vanaf 1980 tot 1995 werd het spoorwegemplacement van Maastricht vrijwel ieder jaar bezocht. Slangenkruid was steeds in bescheiden aantallen (tientallen) planten aanwezig, maar op de meeste planten waren altijd behangers- en metselbijen te zien. Veel planten in relatie met veel nestgelegenheid biedt de beste garantie voor een blijvende aanwezigheid van echiumbij. Dit gegeven maakt het ook erg lastig om de echiumbij te bevorderen. Het bevorderen van de echiumbij is vrijwel louter vegetatiebeheer. Dit zou het beste door betrokken vrijwilligers, ondersteund door regionaal landschapsbeheer, kunnen gebeuren. Dit is het meest van toepassing voor Zuid en in mindere mate voor midden Limburg.

Echiumbij nestelt in "substraten en elementen die in de loop van een ontwikkelingscyclus min of meer stabiel blijven. Dit zijn onder meer lemige en stenige milieus, mergel- en leemwanden en doodhout. Deze elementen ontbreken in de duinen. Als men deze soort in het duingebied wil bevorderen bieden locaties in de naaste omgeving van oude gebouwen en schuren, randen van de bebouwde kom op den duur de beste garanties.

   
Slangenkruid: bloem Terug
 
Slangenkruid: plant zie stuctuur plant Terug
 
Slangenkruid: plant Terug
 
Slangenkruid in de duinen Terug
 
Slangenkruid op een verlaten spoorwegemplacement Terug
 
Slangenkruid langs een parkeerterrein Terug
 
Slangenkruid op een industrieterrein Terug
 
Slangenkruid lande de Nieuwe Waterweg bij Maassluis met bezemkruiskruid en peen Terug
 
Slangenkruid lande de Nieuwe Waterweg bij Maassluis Fragment- Terug
 
Slangenkruid langs de de Nieuwe Waterweg met slangenkruid en bezemkruiskruid Terug
 
Slangenkruid met honingbij Terug
 
Slangenkruid met honingbij Terug
 
Slangenkruid hommel Terug
 
Een metsel bij op weg naar slangenkruid Terug
--
Metselbij (mannetje) opzoek naar nectar Terug
 
Gouden metselbij gefotografeerd bij en op slangenkruid (Katwijk - Noordwijk aan Zee) Terug
 
Gouden metselbij Terug
 
Gouden metselbij Terug
 
Kleine vos Terug
 
Glasvleugelpijlstaart Terug
 
Glasvleugelpijlstaart Terug
 
Glasvleugelpijlstaart Terug
 
Koninginnepage Terug
 
Koninginnepage Terug
 
Koninginnepage Terug
 
Koninginnepage Terug
 
Heidevlinder Terug