Speerdistel - Cirsium vulgare
Composieten familie - Asteraceae

Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant
Een tweejarige plant
Bloeiperiode: juli-augustus.
Bloem: bloem paars, bloeiwijze. alleenstaand; plant grijsgroen en geheel stekelig.
Blad: bovenkant blad met borstelharen gezet.
Vrucht: een nootje.
Plant: rozetplant.
Hoogte: 0,6-1,5.
Opmerking: Op zeer voedselrijke bodems kunnen bladrozetten tot ca. 90 cm doorsnede bereiken; bladrozetten zijn gevoelig voor strenge vorst, maar de plant overleeft wel.
 
Milieu & groeiplaats: vochtige en vochthoudende, zeer voedselrijke bodems, maar het minst op veen; op min of meer open plaatsen en in stukgetrapte of -gereden vegetaties op vrijwel alle standplaatsen; zon.
Verspreiding in Nederland: algemeen
Toepassing: wordt gewoonlijk niet toegepast; omdat vooral in de bebouwde kom speerdistel geen agressieve verspreider is, maar wel een fraaie plant die ook belangrijk is voor bloembezoekende insecten zou deze soort zeker in bloemenmengsel voor bermen en bijenweiden kunnen worden toegepast.
Beheer: om speerdistel in de vegetatie te houden moet de bodem pleksgewijs worden verstoord: opengemaakt of oppervlakkig worden losgewoeld. De plant verdwijnt meestal vanzelf vooral als bodem schraler wordt of tot rust komt. Indien ongewenst voor de bloei in de grond afsteken of afmaaien; de knoppen moeten dan nog goed gesloten zijn.
Wilde solitaire bijen:
Behangersbijen - Megachile
  Gewone behangersbij M. versicolor  
  Grote bladsnijder M. willugbliella  
  Kustbehangersbij M. maritima  
  Tuinbladsnijder M. centucularis  
Overige bijen
  Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes  
  Tronkenbij Heriades truncorum  
  Grasbij Andrena flavipes  
  Breedbandgroefbij Halictus scabioseae  
  Roodpotige groefbij Halictus rubicundus  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 1. (bij massaal voorkomen vermoedelijk 3-5)

Hoofdje speerdistel -
 
Plant en bloeiwijze
 
Plant en bloeiwijze
 
Rozet speerdistel
 
Graslandvegetatie met speerdistel
 
Fragment met timoteegras
 
Grote tuinbladsnijder (Megachile willughbiella)
 
 
 
Pluimvoetbij
 
Pluimvoetbij
 
Pluimvoetbij
 
Breedbandgroefbij
 
 
 
 
Akkerhommel
 
Honingbijen
 
 
Dambordje
 
Distelvlinder
 
Een parelmoervlinder
 
Groot dikkopje
 
 
 
Dikkopje met hommel
 
Twee dikkopjes in actie