Grijskruid - Berteroa incana
Brassicaceae - Kruisbloemenfamilie
Bijenplant, vlinderplant, drachtplant, hommelplant
Een eenjarig plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: bloem wit; kroonbladen gespleten; bloeiwijze een lange tros
Blad: langwerpig, r sterharen bezet, daardoor grijsachtig; bladrand hebben meestal gaaf rand, soms grof getand.
Vrucht: hauwen grijsharig, langwerpig (2x maal zo lang als breed)
Overige: plant met sterharen behaard
Hoogte: 0,2-0,8 m
 
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: droge, zandige tot lemige, matig voedselrijke bodems; op open plaatsen, op spoorweg- en industrie- en haventerreinen, op min of meer open grazige bermen en taluds; vroeger vooral op en bij molenbelten; zon.
Verspreiding in Nederland: uit Midden- en Oost-Europa thans vooral in Noord-Brabant, Noord-Limburg en in het rivierengebied. Daarbuiten vaak uitgezaaid en verwilderd
Toepassing: kan in open en nieuwe bermen en grasvelden worden uitgezaaid. Is ook als tuinplant goed toe te passen, maar kan zich sterk uitzaaien en op open plekken dominant worden.
Beheer: De bodem enigszins openhouden door oppervlakkig te eggen op pleksgewijs zeer kort te maaien waarbij ook de bodem oppervlakkig wordt beschadigd.
Wilde solitaire bijen:
Zandbijen - Andrena
  Gewone dwergzandbij A. minutula  
  Grasbij A. flavipes  
  Zwartbronzen zandbij A. nigroaenea  
Groefbijen - Halictus en lasioglossum
  Parkbronsgroefbij Halictus tumulorum  
  Gewone geurgroefbij Lasioglossum calceatum  
  Langkopsmaragdgroefbij Lasioglossum morio  
  Gewone franjegroefbij Lasioglossum sexstrigatum  
Overige bijen
  Gewone maskerbij Hylaeus communis  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
 
Plaat grijskruid - (bron: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora)
 
 
Grijskruid bloeiwijze en vruchten/houwtjes
 
Fragment vegetatie met grijskruid in een bloemakker
 
Grijskruid samen met Wilde reseda en boerenwormkruid Langs een fietspad in Ede
 
Grijskruid in een brede tussenberm in Ede
 
Grijskruid in een park in Ede
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Gewone maskerbij
 
Gewone dwergzandbij
 
Een steenhomel
 
Een steenhomel
 
Vuurvlindertje
 
Kleine vos
 
Kleine vos