Zwarte mosterd - Brassica nigra --
Kruisbloemenfamilie - Brassicaceae ---
Drachtplant, bijenplant, hommelplant, vlinderplant
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: bloem geel, samengestelde een tros
Blad: onderste bladeren gesteeld en veerdelig met onregelmatig getande slippen;  de bovenste bladeren zijn smal langwerpig, ongedeeld en  zittend met versmalde voet
Vrucht: hauwen rechtopstaand en  tegen de hoofdas gedrukt
Overige: stengels sterk behaarden aan de voet borstelig behaard
Hoogte: 0,7-1, 8 m
 
 
 
Milieu & groeiplaats: vochtige, voedselrijke zandige tot kleiige bodems; op braakliggende en ruderale terreinen, haven-, industrie- en spoorwegterreinen, op verhardingen tegen straatmeubilair en hekwerken, en op opslagterreinen; zon.
Verspreiding in Nederland: algemeen in het rivierengebied en aangrenzende steden; talrijk in de Randstad.
Toepassing: wordt soms in jonge beplanting uitgezaaid.
Beheer: Bodem openhouden.
Wilde solitaire bijen:
Zandbijen - Andrena
  Blauwe zandbij A. agilisima Heeft een voorkeur voor Kruisbloemigen
  Asbij A. nitida  
  Fluitenkruidbij A. proxima  
  Gewone dwergzandbij A. minutula  
  Goudpootzandbij A.chrysosceles  
  Grasbij A. flavipes  
  Grijze rimpelrug A.tibialis  
  Meidoornzandbij A. carantonica  
  Rootgatje A. haemorrhoa  
  Tweekleurige zandbij A. bicolor  
  Wimperflankzandbij A.dorsata  
  Witbaardzandbij A. barbilabris  
  Witkopdwergzandbij A. subopaca  
  Zwartbronzen zandbij A. nigroaenea  
Overige Bijen    
  Gewone maskerbij Hylaeus communis  
  Gewone geurgroefbij Lasioglossum calceatum
  Heidebronsgroefbij Halictus confusus  
       
Dracht: nectar en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5.
 
Zwarte mosterd langs beplaning - (Bron plaat: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm)
 
Platen zwarte mosterd - (bron plaat Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen)
 
Rivieren landschap: de Blauwe Kamer ---
 
Rivieren landschap: de Waal bij de Ooij----
 
Rivieren landschap: de Waal bij de ooij----
 
Uiterwaarde lang de maas
 
 
Rivieren landschap: de Millingerwaard
 
Een akkerrand
 
Amsterdam
 
Blauwe zandbij - Andrena agilissima