Bont kroonkruid - Securigera varia
Vlinderbloemenfamilie - Fabaceae
Bijenplant, hommelplant, (drachtplant), vlinderplant).
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: bloem meestal roze, varieert van zeer licht roze tot licht paarsachtig; bloeiwijze een schermvorming, lang gesteeld hoofdje
Blad: bladen volgroeide plant oneven geveerd en met 7 tot 12 paar deel-blaadjes
Vrucht: ingesnoerde, handvormig gegroepeerd peulen met  3 tot 8 vierkantige leden die bij rijpheid uiteenvallen (zie plaat)
Plant: met lange ondergrondse uitlopers
Hoogte: klimmend en liggend stengels tot 1,3 m lang
Opmerking: 1 plant kan in een paar jaar enkele m2 uitgroeien
Milieu & groeiplaats: vochtige tot zomerdroge, matig voedselrijke of kalkhoudende bodems; op rivier en spoordijken, in wegbermen en rivierduinen, op spoorwegemplacementen, stenige taluds; zowel in grazige vegetaties als langs randen van ruigte. zon-tb.
Verspreiding in Nederland: zeldzaam in het rivierengebied, de duinen van Holland en het stedelijk gebied; in sommige gemeenten ook uitgezaaid verder ook in tuinen en heemtuinen aangeplant of uitgezaaid.
Toepassing: wordt geregeld uitgezaaid in stads bermen; is toe te passen in tuinen, geveltuinen, en langs hekwerken. Vormt een dicht vegetatiedek waardoor andere soorten minder kansen krijgen. Deze plant staat in onze eigen tuin al bijna 20 jaar op dezelfde plek!
Beheer: als bont kroonkruid eenmaal is gevestigd, lijkt het erop dat die zich zonder actief beheer kan handhaven; indien maaien noodzakelijk is dan na de zaadval in ca. tweede helft september. De vegetaties kunnen tot vele tientallen m2 uitgroeien; waar slechts enkele meters beschikbaar zijn, is begeleiding van de groei gewenst; deze plant kan in sommige jaren vrijwel volledig van een plek verdwijnen en zich daarna weer opnieuw ontwikkelen.
Wilde solitaire bijen:
Behangersbijen - Megachile
  Lathyrusbij M. ericetorum Is afhankelijk van vlinderbloemigen
  Kustbehangersbij M. maritima  
  Grote bladsnijder M. willughbiella  
  Tuinbladsnijder M. centuncularis  
Overige bijen
  Blauwe metselbij Osmia caerulescens  
  Grote wolbij Anthidium manicatum  
De bloemen leveren alleen stuifmeel. bont kroonkruid is het meest een plant voor hommels en andere langtongige bijen. Maar nectar wordt aan de binnenkant van de bloem niet geproduceerd. Hert lijkt er op dat bloemkelk nectar afscheiden. Zie laatste foto's.
 
Platen bont kroonkruid: (Bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885)
 
Bont kroonkruid bloeiwijze
 
Bloeiwijze
 
Bloeiwijze
 
Bloeiwijze
 
Peulen
 
Fragment van een plant
 
Een zoom in het Diemerpark (Amsterdam 2015)
 
Een zoom in het Diemerpark (Amsterdam 2015)
 
Waaldijk
 
Een oprit van een viaduct
 
Millingerwaard
 
Een berm bij Duivendrecht (1999)
 
Spoorwegemplacement Simpelveld (1983-1990)
 
 
Bont kroonkruid als zoomvegetatie in Arnhem; op de achtergrond zwarte mosterd(1998)
 
Bont kroonkruid op een overhoek op een bedrijventerrein In Arnhem (1998)
 
Kroonkruid in de tuin (de plant wordt hier geregeld bezocht door grote wolbij, grote bladsnijder, tuinbladsnijder en zwartblauwe metselbij)
 
Tuin twee jaar later (2016): nu met lathyrusbij
 
Kroonkruid in de geveltuin
 
Grote wolbij
 
Grote wolbij
 
Grote wolbij
 
Grote wolbij
 
Grote wolbij
 
Grote wolbij parend: het mannetje is groter dan het vrouwtje
 
Lathyrusbij (vr)
 
Lathyrusbij (vr)
 
Lathyrusbij (vr)
 
 
Lathyrusbij (vr)
 
 
Lathyrusbij (vr)
 
Grote bladsnijder (vr)
 
Grote bladsnijder (vr)
 
Grote bladsnijder (vr)
 
Grote bladsnijder (vr)
 
Grote bladsnijder (vr)
 
 
 
 
 
 
Grote bladsnijder (vr)
 
Tuinbladsnijder (vr)
 
Blauwzwarte metselbij
 
Blauwzwarte metselbij
 
Blauwzwarte metselbij
 
Blauwzwarte metselbij
 
Akkerhommel
 
Akkerhommel (het stuifmeel komt van andere planten)
 
Honingbij
 
Honingbij is waarschijnlijk op zoek naar nectar die aan de buitenkant door de bloemkelk wordt afgescheiden
 
Honingbij