Gewoon duizendblad- Achillea millefolium -
Composietenfamilie - Asteraceae
Bijenplant, drachtplant, vlinderplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni - oktober
Bloem: wit tot roze of roodachting, bloeiwijze een tuil
Blad: langwerpig 2 tot 3-voudig geveerd en van boven behaard; de onderste bladeren gesteeld
Vrucht: nootje
Overige: plant met korte tot lange ondergrondse uitlopers
Hoogte: 0,15-0,7 m
 
 
 
 
Milieu & groeiplaats: vochtige tot droge, vrij schrale tot matig voedselrijke zandige tot kleiige bodems; in allerlei grazige vegetaties in graslanden, bermen, gazons, op dijken, langs sloot- en vijverkanten, tussen het plaveisel en voegen van stenen taluds van viaducten en steenglooiingen van kanalen; zon.
Verspreiding in Nederland: algemeen
Toepassing: kan in stadbermen worden uitgezaaid. Kan ook in tuinen worden toegepast.
Beheer: Wordt op schrale, droge bodem in september begin oktober gemaaid. Bij twee maaibeurten op rijkere en vochtige bodem rond eind juni en september begin oktober. De eerste maaibeurt is nadelig voor de bloembezoekende insecten. Plaatsen die voor de bloembezoekende insecten van belang zijn moeten in het najaar worden gemaaid.
Wilde solitaire bijen
Zandbijen - Andrena
  Kruiskruidbij A. denticulata Afhankelijk van Composietenfamilie
  Grasbij A. flavipes  
  Donkere zomerzandbij A. nigiceps  
  Gewone dwergzandbij A. minutula  
Groefbijen - lasioglossum
  Berijpte geurgroefbij L. albipes  
  Gewone geurgroefbij L. calceatum  
  Matte bandgroefbij L. leucozonium  
  Langkopsmaragdgroefbij L. morio  
  Zesvlekkige groefbij L. sexnotatum  
Overige bijen
  Wormkruidbij Colletes daviesanus Afhankelijk van Composietenfamilie. Vooral van soorten met buisbloemen
  Duinzijdebij C. fodiens
  Tronkenbij Heriades truncorum
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor Code 1.

Opmerking: gewoon duizendblad is geen bijzonder plant voor bijen en verdwijnt ook niet snel bij een verkeerd beheer. Vooral op overhoekjes, en bij beplantingen trekt deze soort wilde bijen aan. Daarnaast wordt gewoon duizendblad vaak door vlinders bezocht, vooral op schralere odems. Bij maaibeurten moeten vegetaties met gewoon duizendblad worden ontzien. Let iop: de plant kan zeer dominant worden!

 
Platen gewoon duizendblad - (Bron inks: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm)
 
Gewoon duizendblad: bloeiwijze

 

Gewoonduizendblad varieert van (meestal) wit tot roodachtig
 
Een wegberm in de Gelderse vallei (2015)
 
Een wegberm in de Gelderse vallei (2015
 
De waddendijk van Vlieland (2015)
 
Fragment vegetatie met rode klaver op Waddendijk
 
Een park in Deventer met een uitgemaaidd pad
 
Een groenstrook langs de Via Regia in Maastricht
 
Een honingbij
 
Een zandbij (Andrena flavipes, wijfje)
 
Een zandbij (Andrena flavipes, wijfje) Zie ook Andrena nigriceps
 
Een zandbij (Andrena nigriceps) net uit het nest
 
Tronkenbij in actie
 
Icarusblauwte (mannetje)
 
Icarusblauwte (Wijfje)
 
Icarusblauwte (mannetje)
 
Zwartsprietdikkopje
 
Vuurvlindertje
 
Vuurvlindertje ook onderkant