Koolzaad - Brassica napus
Kruisbloemenfamilie - Brassicaceae
Drachtplant, hommelplant, bijenplant, vlinderplant
Een twee- tot eenjarige plant
Bloeiperiode: april-augustus
Bloem: geel; kroonbladen dubbel zo lang als de schuin afstaande kelkbladen; de knopen steken boven de bloemen uit
Blad: bladen blauwgroen, de bovenste bladen stengel omvattend
Vrucht: hauw 5-10 cm lang, met een snavel van ca. 10-15 mm
Hoogte: 0,5-1,4 m
 
 
 
 
 
Milieu & groeiplaats: vochtige voedselrijke zandige tot kleiige bodems; op allerlei open plaatsen; in pas aangelegde bermen, dijken en spoorwegtaluds, op braakliggende en ruderale terreinen; zon.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen.
Fauna: Opmerking bijen: in akkers wordt koolzaad vooral bezocht op plekken waar de akker aan nestgelegenheid grenst: zandige paden, droge greppels, bosjes, schraal open grasland.
Toepassing: In akkerranden en ingezaaide bermen, bijen-/vlinderweide
Beheer: Voor dominantie jaarlijks ploegen; in ieder geval de bodem open houden.
Wilde solitaire bijen: (# is afhankelijk van een aantal soorten van de  Kruisbloemenfamilie)
Zandbijen - Andrena
Blauwe zandbij A. agilissima Heeft een voorkeur voor Kruisbloemigen
Asbij A. cineraria  
Geriemde zandbij A.angustior  
Gewone dwergzandbij A. minutula  
Gewone rozenzandbij A. fulcata  
Grijze rimpelrug A. tibialis  
Goudpootzandbij A. crysoscelis  
Grasbij A. flavipes  
Roodgatje A. haemorrhoa  
Tweekleurige zandbij A. bicolor  
Vlitvlekzandbij A. nitida  
Vosje A. fulva  
Wimperflankzandbij A. dorsata  
Witbaardzandbij A. barbilabris  
Witkopdwergzandbij A.subopaca  
Zilveren zandbij A. argentata  
Zwartbronzen zandbij A. nigroaenea  
Groefbijen: Halictus en Lasioglossum
Roodpotige groefbij H. rubicandus  
Parkbronsgroefbij H. tumulorum  
Gewone geurgroefbij L. calceatum  
Glanzende bandgroefbij L. zonulum  
Heidebronsgroefbij H. confusus  
Langkopsmaragdgroefbij L. morio  
Overige bijen
Maskerbijen Hylaeus  
Gehoornde metselbij Osmia. cornuta  
Rosse metselbij O. bicornis  
Dracht: nectar en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5
 
Plaat koolzaad- (Bron plaat: Flora Batava, Jan Kops en F. W. van Eeden).
 
Bloeiwijze koolzaad -de knopen steken boven de bloemen uit
#
 
Een koolzaad akker
 
Een akkerrand met koolzaad speciaal voor de bijen ingezaaid
 
Een rivierdijk langs de Linge met koolzaad en fluitenkruid
 
Koolzaad en groot hoefblad langs de Hollandse IJssel
 
Amsterdam-Rijnkanaal
 
Koolzaad op een oude dijk in Vlaardingen
 
Koolzaad, met fluitenkruid en smeerwortel in Gouda
 
Koolzaad op een vijvertalud in Rotterdam
 
Koolzaad in een park in Capelle a/d IJssel
 
Koolzaad in Diemen
 
Koolzaad in Groene hart
 
De Lutte (bij Hardenberg)
 
Noordwest Duitsland (omg. Ems)
 
Grasbij (Andrena flavipes) op koolzaad
 
Maskerbijen op koolzaad
 
Blauwe zandbij
 
 
Honingbijen
 
Honingbijen