Klein streepzaad - Crepis capillaris
Composietenfamilie - Asteraceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, (vlinderplant)
Een eenjarige tot tweejarige plant
Bloeiperiode: juni-november
Bloem: lintbloemen geel aan de onderkant vaak roodachtig, bloeiwijze een tuil; In tegensteling met grootstreepzaad zijn de buitenste omwindselbladen aanliggend en niet afstaand; hoofdjes zijn ca. 1 cm breed.
Blad: rozetbladeren glanzend, langwerpig en getand tot veerspletig; stengelbladeren zittend, met spitse oortjes stengel omvattend
Vrucht: nootje
Overige: rozetplant
Hoogte: 0,3-0,9 m hoog
 
 
Milieu & groeiplaats: vochtige tot droge, voedselrijke, zandige tot kleiige bodems; in grazige vegetaties, daar meestal op de enigszins open plekken, maar ook heel veel als pionierplant op open gronden; in en op allerlei bermen en dijken; braakliggende terreinen, stadsplantsoenen, halfverhardingen en tussen het plaveisel tegen muren, hekwerken en straatmeubilair; zon.
Verspreiding in Nederland: algemeen.
Toepassing: tuin; tegeltuinen, bloemmengels, akkerranden
Beheer: bodem min of meer open houden; uit oogpunt van de bijen mag er uitsluitend eenmaal na de zomer worden gemaaid, in ieder geval op de schralere, drogere en zomerdroge bodems. Op voedselrijkere en meer vochtige bodems kunnen om andere redenen twee beurten per jaar nodig zijn. Maar dan wel gefaseerd maaien.
Wilde (solitaire) bijen:
Zandbijen - Andrena
  Gewone dwergzandbij A. minutula  
  Grasbij A. flavipes  
  Texelse zandbij A. fulvago  
  Tweekleurige zandbij A. bicolor  
Groefbijen: Halictus en Lasioglossum
  Breedband groefbij H. scabiosae  
  Roodpotige groefbij H. rubicundus  
  Gewone franjegroefbij L. sexstrigatum  
  Gewone geurgroefbij L. calceatum  
  Matte bandgroefbij L. leucozonium  
  Biggenkruidgroefbij L. villosulum Heeft een voorkeur voor composieten
Overige bijen
  Grote roetbij Panurgus banksianus Zijn van composieten afhankelijk
  Kleine roetbij Panurgus calcaratus
  Pluimvoetbij Dasipoda hirtipes
  Tronkenbij Heriades truncorum
Dracht: (nectar) en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht code 3.
Opmerking: In veel situaties is klein streepzaad een belangrijke plant voor wilde bijen, vooral voor roetbijen en pluimvoetbijen. Een voorbeeld is een weiland tegen de bebouwde kom in Veenendaal. Pluimvoetbij werd daar in 2010 massaal waargenomen verder werden er ook roetbijen in de bloemen waargenomen. Op kleinere schaal gold dat ook voor een plek in Deventer.
 
Klein streepzaad
 
Een weiland tegen de bebouwde kom in Veenendaal. Pluimvoet bij was hier talrijk in 2010
 
Fragment weiland met klein streepzaad
 
Een zeedijk op Vlieland met klein streepzaad en peen
 
Fragment van een bermvegetatie met klein streepzaad en reukeloze kamille
 
Klein streepzaad. Op deze plek in Deventer kwam ook pluimvoet bij voor
 
Klein streepzaad in plantsoen in Utrecht. Er kwamen hier veel wilde bijen voor
 
Een roetbij op klein streepzaad
 
Pluimvoetbij
 
Pluimvoetbij
 
Pluimvoetbij
 
Klein streepzaad op verhardingen. Ook op deze plekken komen wilde bijen voor
 
Texelse zandbij op klein streepzaad
 
Texelse zandbij op klein streepzaad