Peen - Daucus carota
Schermbloemenfamilie - Apiaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een twee- tot eenjarig plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: wit tot roze; bloeiwijze een scherm; de schermen bij het rijpen van de vruchten buigen als een  vogelnest naar binnen; omwindselbladen meestal gedeeld en 3 tot 5-slippig
Blad: behaard, 2 tot 3-voudig geveerd met lijnvormige of langwerpige bladslippen.
Vrucht: een splitvrucht
Overige: wilde plant met dikke, witte penwortel
Hoogte: 0,3-1,5 m
Opmerking:
 
foto's bijen en vlinders
Milieu en standplaats: droge tot iets vochtige, matig voedselrijke, en vaak kalkhoudende, zandige tot kleiige bodems; op dijken en taluds, in bermen en graslanden, op braakliggende terreinen, spoorwegemplacementen, industrie- en haventerreinen; zon.
Verspreiding in Nederland: in het grootste gedeelte van het land vrij algemeen.
Fauna: Peen is een belangrijke waardplant voor koninginnepage en wordt als vele andere schermbloemen vooral bezocht door korttongige insecten zoals kevers, graafwespen en zweefvliegen.
Toepassing: wordt vaak in bermen met bloemen mengsel uitgezaaid. Kan ook in tuinen worden toegepast.
Beheer: een- of tweemaal per jaar maaien. Het tijdstip van maaien hangt sterk af van de andere soorten in de vegetatie. Bij twee maaibeurten mag de eerste niet te laat zijn (eind mei, begin juni); de soort heeft dan nog tijd genoeg om zich te herstellen en zaad te produceren.
Wilde solitaire bijen:
  Fluitenkruidbij Andrena proxima  
  Gewone dwergzandbij Andrena minutula  
  Witkopdwergzandbij Andrena subopaca  
  Breedkaakgroefbij Lasioglossum laticeps  
  Gewone franjegroefbij Lasioglossun sexstrigatum  
  Rootpotige groefbij Halicus rubicundus  
  Gewone maskerbij Hylaeus communis  
  Tuinmaskerbij Hylaeus hyalinatus  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht 1(-5 als akkerbouwgewas)
 
Platen peen (links wilde vorm: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; rechts cultuurvorm: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm)
 
Peen: bloeiwijze
 
Knopstadium
 
Peen: bloeiwijze
 
Omwindselbladen
 
Omwindselblad
 
De bloemen van peen variëren van Wit tot roze
 
De bloemen beginnen naar binnen te buigen
 
 
De zaden zijn nu bijna rijp
 
Stengel stijfbehaard
 
Peen op Rijndijk bij Driel
 
Peen op Waaldijk bij Dodewaard
 
Peen op de Waddendijk van Vlieland
 
Peen in het Lauwersmeergebied
 
Peen op het platteland bij Roodeschool
 
Peen langs de Amstel
 
Peen in een park in Nijmegen
 
Peen in een woonwijk in Zwolle Aa-Landen
 
Veenendaal bedrijventerrein: vegetatie met onder meer peen, Jacobskruiskruid en grijskruid
 
Rhenen - Veenendaal: wilde peen komt hier regelmatig voor
 
Ede ontsluitingsweg bedrijventerrein
 
Peen op een zandheuvel in het Holypark in Vlaardingen
--
Foto's bijen en vlinders
Een opwarmende koninginnepage
 
Koninginnepage op weg naar jonge peenplant (rechts) voor het leggen van eitjes
 
Rups koninginnepage
 
Kleine vos
 
Peen met Kleine vuurvlinder
 
 
 
Peen met honingbij op zoek naar nectar
 
Peen met maskerbijen
 
Peen met een graafwesp en een kever