Wede - Isatis tinctoria--
Kruisbloemenfamilie - Brassicaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant,
Een (kortlevende) vaste plant
Bloeiperiode: mei - juni
Bloem: geel, bloeiwijze een wijd vertakte pluim
Blad: blad met een opvallende witte middennerf, aan de stengel ongesteeld en sterk geoord;
Vrucht: hauwtjes langwerpig, plat, smal gevleugeld hangend en zwart verkleurend
Overige: plant grijsblauw berijpt
Hoogte: 0,8-1,2 m
 
 
 
 
Milieu: vochtige (maar vaak uitdrogende), niet zure (matig) voedselrijke, minerale, kalkhoudende bodems en tussen stenig substraat; vooral op stenige beschoeiingen van rivierdijken en op min of meer open plaatsen bij steenfabrieken en nieuwe natuurgebieden; zon.
Herkomst en verspreiding in Nederland: natuurlijke verspreiding in hoofdzaak rivierengebied; ook als verfplant vanuit Azië ingevoerd.
Toepassing: tuinen, zaadmengsels voor openbaar groen.
Beheer: zolang er openplekken zijn zullen er steeds nieuwe planten ontstaan; bij verdichting van de vegetatie verdwijnt de plant. Om de soort in de tuin te houden zijn voor kieming van de zaden open plekken noodzakelijk.
Wilde solitaire bijen:
  Gewone dwergzandbij Andrena minutula  
  Tweekleurige zandbij Andrena bicolor  
  Groefbijen Lasioglossum  
  Maskerbijen Hylaeus  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 1 (5?).
 
PLaten van Wede - Isatis tinctoria - (bron plaat links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora; rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen. Johann Georg Sturm)
 
Bloem van wede met een zandbij
 
Bloeiwijze een wijd vertakte pluim
 
Plant op basaltglooiing
 
Blad met witte middennerf, aan de stengel ongesteeld en sterk geoord
 
Wede op een basaltglooiing langs de Waal en wit vetkruid (de roodbruine lage planten)
 
Wede op een dijktalud langs de waal
 
Een zandbij (Andrena minutula)
 
Andrena bicolor
 
Andrena bicolor
 
Andrena bicolor
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Honingbij in actie 4
 
Honingbij in actie 5
 
Honingbij in actie 6