Legenda
## Planten voor zeer gespecialiseerde bijen. Zonder deze planten kunnen deze bijen niet leven. Alleen soorten van het geslacht waar de plant deel van uit maakt worden door deze bijen bezocht. Dat kunnen er in Nederland, inclusief tuinplanten, meer dan 10 zijn zoals dat bij het geslacht Campanula het geval is, maar ook één soort zoals heggenrank. Als deze plant verdwijnt, verdwijnt ook de bij.
# Planten voor bijen die gespecialiseerd zijn op plantensoorten van één plantenfamilie. Zo vliegt de fluitenkruid bij op schermbloemen. van verschillende geslachten. Onder meer op fluitenkruid, gewone berenklauw en dolle kervel. Deze bij is dus veel minder kwetsbaar dan de bijen die van plantensoorten van één geslacht afhankelijk zijn. Maar dat geldt alleen als deze planten binnen het vliegbereik van deze bijen voorkomen. Heel vaak is dat niet geval.
10> Planten die landelijk door meer dan 10, soms meer dan 20 soorten wilde bijen worden bezocht. De aantallen veranderen als er meer waarneningen wordfen gedaan
Heel vaak ook door zeldzame, dus kwetsbare, bijen. De planten zelf zijn meestal algemeen tot zeer algemeen en zijn vaak te vinden in allerlei graslandbegroeiingen, onder meer in bermen en op dijktaluds. Door bodemverdichting, klepelen, verkeerd maaitijdstip, zijn de meeste van deze vegetaties sterk verarmd. Daarnaast zijn ook ruderale plaatsen (groene rommelhoeken) van enorm groot belang voor wilde bijen en veel andere insecten.
± 5 tot 9 soorten.
  Het aantal genoemde bijen per plant is een indicatie dat één of meer bijen zijn te verwachten. Des te meer soorten bijen landelijk een plant bezoeken, des te groter de kans dat deze bijen positief reageren op bijenvriendelijke maatregelen. Een garantie voor bijenbezoek is het zeker niet en soms moet je jaren wachten voor dat resultaten zichtbaar worden.
Voorbeelden uit eigen tuin zijn: zonneogen 6 soorten, geranium "Rozanne" 5 soorten (alleen voor nectar), kalimeris 7 soorten, gele ganzenbloem 6 soorten.
H Vooral een hommelplant
* Planten waar ik geregeld op heb gekeken, maar zeer weinig wilde bijen heb waargenomen. Dat betekent niet dat deze planten niet druk bezocht kunnen worden. Een voorbeeld is wilde bertram die zeer zelden door bijen worden bezocht. In Amsterdam heb in een paar dagen achtereen druk bijen bezoek van wormkruidbij waargenomen.
Bij de planten waar niets is geplaatst zijn minder dan 5 soorten bijen waargenomen.
P Koekoeksbijen zijn broedparasieten en leggen net als de koekoek een ei in andermans nest. In Nederland komen ca. 100 koekoeksbijen voor. Ze verzamelen zelf geen stuifmeel. Zoeken alleen nectar voor energie. De bijen bezoeken voor nectar meestal de planten waar ook de gastheren nectar en stuifmeel verzamelen. Bij de keuze voor planten voor wilde bijen hoeft je dus geen rekeningen te houden met parasitaire bijen. Voor zover dat bekend is worden de planten wel genoemd.