Zutphen en omgeving
Legenda Terug
Behangersbijen  
Grote bladsnijder T bh Pla
Tuinbladsnijder T bh Pla
Dikpootbijen  
Kattenstaartbij T # Pla
Groefbijen (Halictus)  
Roodpotige groefbij T Pla
Groefbijen T *  
Gewone franjegroefbij T Pla
Gewone smaragdgroefbij Pla
Langkopsmaragdgroefbij T Pla
Hommels  
Aardhommel T Pla
Akkerhommel T Pla
Boomhommel T Pla
Boomkoekoekshommel Pla
Gewone koekoekshommel T Pla
Steenhommel T Pla
Tuinhommel T Pla
Veldhommel Pla
Weidehommel T Pla
Klokjesbijen  
Grote klokjesbij T bh # Pla
Kleine klokjesbij T bh # Pla
Ranonkelbij T * bh # Pla
Maskerbijen  
Weidemaskerbij T bh Pla
Tuinmaskerbij T bh Pla
Metselbijen (Osmia)  
Blauwe metselbij T bh Pla
Rosse metselbij T bh Pla
Sachembijen  
Gewone sachembij T (bh) Pla
Tronkenbijen  
Tronkenbij T # Pla
Heideviltbij Pla
Wespbijen T T *  
Donkere wespbij Pla
Geelzwarte wespbij Pla
Gewone dubbeltand Pla
Gewone kleine wespbij Pla
Gewone wespbij Pla
Heidewespbij Pla
Kortsprietwespbij Pla
Smalbandwespbij Pla
Wolbijen  
Grote wolbij T bh Pla
Zandbijen  
Breedrandzandbij Pla
Erepijszandbij T * Pla
Fluitenkruidbij # Pla
Geriemde zandbij Pla
Gewone dwergzandbij T Pla
Goudpootzandbij T Pla
Grasbij T Pla
Grijze zandbij Pla
Lichte wilgenzandbij # Pla
Roodgatje T Pla
Viltvlekzandbij T Pla
Vosje T Pla
Witkopdwergzandbij T Pla