De website is onder constructie en is eind februari voltooid Lees meer
De Nederlandse bijen en hun planten
Zoek wilde bij op Nederlandse naam Zoek wilde bij op wetenschappelijke naam
Wilde bijen en hun planten per regio
Fr Gr Dr Ov Gld Ut Fl NH ZH Zl NBr L
Planten voor wilde bijen
Inheemse tuinplanten uitheemse tuinplanten eetbare plamten
wilde planten voor tuin, park en landschap
Graslandplanten ruigtekruiden eenjarige planten tweejarige
bollen bomen heesters Klimlpanten
Bijenhotels Zoekkaart wilde bijen Cursus wilde bijen + nesten Bijen en vlinders gaan samen
 
Bijenplanten voor Amsterdam Zuid

Ik ben drie jaar geleden begonnen om de website om te vormen. Door allerlei werkzaamheden werd dit steeds onderbroken. De kop van alle bijenpagina's ver vernieuwd. De teksten volgen in het najaar. Ook de vraag die de afgelopen decennia zeer frequent is gesteld: "op welke planten vliegen wilde bijen?" wordt binnen kort schematisch beantwoord. De database voort de bijen per regio is al een paar keer op de website geplaatst, maar door mankementen ook weer verwijderd. Het lijkt er op de mankementen zijn verdwenen. Vanaf maart zal er geregeld een aflevering van de bijen per regio worden geplaatst.

Wilde bijen en hun planten per provincie, regio of stad
Tuinbezitters, hoveniers, studenten en groenbeheerders stellen zeer vaak de vraag welke planten ze moeten toepassen om bijen aan te trekken of te verbeteren. Meestal wordt verwezen naar de top-100 voor wilde planten en de top-50 voor exotische, maar niet invasieve tuinplanten. Dat leidt tot succes. In alle uithoeken van Nederland komen wel wilde bijen voor en als er bijenplanten zijn en enige nestgelegenheid, komen de bijen van zelf wel in de tuinen.
Welke planten bijen aantrekken hangt van de regio af en de plek waar de tuin ligt. Zie daarvoor de link 'Factoren die het voorkomen van bijen bepalen. Het is onmogelijk om per vraag een gedetailleerd antwoord te geven.
Veel minder vaak is de vraag welke bijen vliegen er op een bepaalde plant bijvoorbeeld boswilg. In al deze gevallen wordt verwezen naar deze website. Maar het aantal bijen dat een plant bezoekt, kan per regio sterk verschillen.
Om op beide vragen een beter antwoord te geven is de database opgesplitst in zoekgedeelte voor planten en voor wilde bijen.
Voor het aanleggen van tuinen en bijenvriendelijk beheer is kennis van bijen niet noodzakelijk. Voor succes moet men meestal meer weten van de planten en/of van ecologisch vegetatiebeheer dan van wilde bijen.
De bijen moeten we veel meer als metafoor gebruiken. Vooral bij vegetatiebeheer en tuinen waar inheemse planten en belangrijke rol spelen.
Terug
Terug