Grote bloedbij
Sphecodes albilabris
bloedbijen grote bijen tot14 mm lang
Lengte: vr 11-15, m 9-15 mm
Lees meer
 
 
 
 

-Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.
Voorlopige beschrijving: voor bloedbijen grote bijen tot 14 mm lang. De mannetjes zijn van de vrouwtjes van onderscheiden door onder meer het aantal antennenleden (vrouwtje 12 mannetje 13). De foto's hebben betrekking op vrouwtjes op Akkermelkdistel.
Vliegperiode: maart tot ca half september; de vrouwtjes overwinteren.
Nesten: is koekoeksbij van de grote zijdebij (Colletes cunicularius).
Bloembezoek
Akkerdistel, akkermelkdistel, reukeloze kamille, shermhavikskruid, watermunt,
Tijdens de periode dat de vrouwtje op zoek zijn naar nesten van grote zijdebij vliegen ze weining op bloemen. Daarna kunnen ze veel frequenter op allerlei bloemen worden waargenomen; dat is sterk afhankelijk van de planten die in het milieu voorkomen. Het meest op composieten, maar ook op lipbloemige onder meer op watermunt. De foto's op deze pagina zijn genomen op verschillende plaatsen op Vlieland. 20 augustus 2011 op het Waddengedeelte en in de primaire duinen van de Vliehors.
Voorkomen in Nederland: Buiten de klei- en veen gebieden vrij algemeen; algemeen in het duingebied.
--  
Grote bloedbij - Sphecodes albilabris op akkermelkdistel Terug
 
Grote bloedbij - Sphecodes albilabris 2
 
Grote bloedbij - Sphecodes albilabris 3 Terug
 
Grote bloedbij - Sphecodes albilabris 4 Terug
   
Grote bloedbij - Sphecodes albilabris5 Terug
 
Grote bloedbij - Sphecodes albilabris 6 Terug
 
Grote bloedbij enSchorzijdebij Terug
 
Grote bloedbij in het havengebied van Amsterdam-Noord Terug
 
Grote bloedbij in het havengebied van Amsterdam-Noord Terug
 
Vrouwtje is te herkennen aan 12 antenneleden Terug