Fluitenkruid - Anthriscus sylvestris
Schermbloemenfamilie - Apiaceae
Drachtplant, bijenblant, vlinderplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: eind april-juni (augustus)
Bloem: bloem wit; bloeiwijze een scherm
Blad: twee- tot drievoudig geveerd, met. langwerpig toegespitste deelblaadjes zijn; bladscheden dicht behaard
Vrucht: een langwerpige splitvrucht
Overige: stengels geribbeld; de onderste bladeren met okselknoppen die nieuwe planten vormen
Hoogte: 0,6-1,7 m
 
 
 
 
Milieu & groeiplaats: op vrijwel alle vochtige, voedselrijke bodems; in lichte loofbossen, in vrijwel alle typen bermen, dijken en waterkanten, op braakliggende terreinen, in stadsplantsoenen en ruige grasvelden; uitbreiding op voedselarme bodems wijst op verrijking door bijvoorbeeld instuiven van meststoffen, deponeren van slootbagger of versnipperen van hout; zonnig-beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: zeer algemeen.
Toepassing: Kan in tuinen worden toegepast. Maar kan dan wel 2 m hoog worden.
Beheer: vegetaties met fluitenkruid worden doorgaans tweemaal per jaar in eind juni-juli en september gemaaid. Op van nature schrale bodems zal de floristische diversiteit door tweemaal te maaien toenemen; waar niet wordt gemaaid, maar geklepeld kan grote brandnetel sterk toenemen. Om versneld fluitenkruid terug te dringen, moet de eerste maaibeurt net voor de bloei plaatsvinden. In halfschaduw, op bodems die nature minder voedselrijk zijn, kan er bij twee maaibeurten een overgang optreden naar look zonder look. Fluitenkruid is meestal dominant en geeft daardoor in het late voorjaar schitterende, typisch Hollandse beelden te zien. Op zeer veel plekken waar deze plant groeit, was vroeger sprake van een soortenrijke vegetatie. Op deze plaatsen vormen vegetaties met fluitenkruid een façade voor de biologische armoede. Door verschraling kan de soortenrijkdom weer toenemen, vooral op de vochtige zandgronden. In en langs beplantingen, de standplaats waar fluitenkruid voor wilde bijen het meest van betekenis is, kan de soort tot eveneens tot dominantie komen. In de beplanting zelf is uitmaaien in principe niet nodig. In de zomer zijn na de bloei de sporen van vergankelijkheid van deze plant goed zichtbaar. Daar staat tegenover dat de groene rozetten van fluitenkruid in de herfst of vroeg in de winter op een fraaie wijze de bodem kunnen bedekken.
Wilde solitaire bijen
Zandbijen - Andrena
  Fluitenkruidbij Andrena proxima Is afhankelijk van Schermbloemigen
  Asbij A.cineraria  
  Gewone dwergzandbij A. minutula  
  Goudpootzandbij A. chrysosceles  
  Grasbij A. flavipes  
  Meidoornzandbij A. carantonica  
  Roodgatje A. haemorrhoa  
  Variabele zandbij A. varians  
  Viltvlekzandbij A. nitida  
  Witbaardzandbij A. barbilabris  
  Witkopdwergzandbij A. subopaca  
  Zwartbronzen zandbij A. nigroaenea  
Groefbijen: Halictus en Lasioglossum
  Roodpotige groefbij H. rubicundus  
  Berijpte geurgroefbij L. albipes  
  Gewone geurgroefbij L. calceatum  
  Glanzende groefbij L. lucidulum  
  Ingesnoerde groefbij L. minutissimum  
  Langkopsmaragdgroefbij L. morio  
Overige bijen
  Wespbijen Nomada  
Dracht: nectar en vuil wit-cremeachtig stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.

 

Platen - (bron links: Flora Batava Jan Kops et al.; rechts: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora )
 
Plant fluitenkruid
 
Bloeiwijze fluitenkruid
 
Rozet van fluitenkruid
 
Een kruidlaag met fluitenkruid onder jonge aanplant essenbos op klei
 
Dominantie van fluitenkruid in een park in Arnhem-Zuid
 
Fluitenkruid op het talud van een oprit van een provinciale weg
 
Fluitenkruid in een ecologisch beheerd park bij de Uithof in Utrecht
 
Fluitenkruid langs een wetering in Arnhem-Zuid
 
Fluitenkruid, stinkende gouwe en bermooievaarsbek in een bosplantsoen in Ede
 
Fluitenkruid als zoom langs een fietspad in Zoetermeer
 
Fragment zoom met fluitenkruid
 
Fluitenkruid onder laanbomen in Wageningen
 
Zwartbronze zandbij (Andrena nigroaenea)

 
Een zandbij (Andrena proxima)
 
Witvlekzandbij (Andrena nitida)
 
Goudpootzandbij - Andrena chrysoceles (vr)
 
Goudpootzandbij - Andrena chrysoceles (vr)
 
Asbij - Andrena cineraria (vr)
 
Asbij - Andrena cineraria (vr)
 
Asbij - Andrena cineraria (vr)
 
Asbij - Andrena cineraria (vr)
 
Roodgatje - Andrena haemorrhoa (vr)
 
Honingbijen op fluitenkruid -
 
Honingbijen op fluitenkruid
 
Honingbijen op fluitenkruid
 
Landkaartje