Gewone esdoorn - Acer pseudoplatanus
Zeepboomfamilie - Sapindaceae: voorheen Esdoornfamilie - Aceraceae
Drachtplant, bijenplant, hommelplant
Een boom
Bloeiperiode: april - juni
Bloem: geelgroen, bloeiwijze een lange tros die na of gelijktijdig met het blad verschijnt
Blad: handlobbig met 3 of 5 toegespitste, grof getande lobben, van boven donkergroen, aan de onderkant blauwachtig groen of roodachtig, bladsteel roodachtig, bladknoppen groen en dik eivormig; herfstkleur blad goudgeel
Vrucht: splitvrucht: vleugels in een rechte tot stompe hoek
:hout: twijgen kaal, schors grijsachtig, aanvankelijk glad, later schilferend
Hoogte: tot 30,0
 
Milieu en groeiplaats: vochtige tot droge, vrij schrale tot voedselrijke, min of meer neutrale bodems; in bossen en landgoederen, overhoeken, spoorwegterreinen en braakliggende terreinen; verdraagt geen langdurige kletsnatte bodem en is gevoelig voor strooizout.zon-tijdelijk beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen, in het grootste deel van het land ook vaak verwilderd. oorspronkelijk Midden- en zuidelijk Europa de boom komt echter al zo lang in ons land voor dat die als inheems kan worden beschouwd.
Toepassing: parken, bossen, straatboom, tuinen; kan zich sterk uitzaaien en verwilderen.
Beheer: eventueel verjongingssnoei.
Wilde solitaire bijen
Zandbijen - Andrena
  Goudpootzandbij A. chrysosceles  
  Grasbij A. flavipes  
  Grijze rimpelrug A. tibialis  
  Roodgatje A. haemorrhoa  
  Vosje A. fulva  
  Witbaardzandbij A. barbilabris  
Overige bijen
  Rosse metselbij Osmia bicornis  
Dracht: nectar en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5 (rwn 4, rwp 3).
 
Bomen
 
Plaat - (bron Flora Danica Georg Christian Oeder e.a.) -
 
Platen - (links: Flora Batava Jan Kops et al.; rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm)
 
Bloeiwijze -
 
Bloeiwijze en blad
 
Fragment bloeiwijze
 
Bloemen
 
Knoppen
 
Knoppen
 
Blad
 
Vruchten
 
Vruchten
 
Vrucht
 
Schors grijsachtig, aanvankelijk glad, later schilferend
 
Laanbeplanting
 
Goudpootzandbij
 
Goudpootzandbij