Spaanse aak - Acer campestre
Zeepboomfamilie - Sapindaceae: voorheen Esdoornfamilie - Aceraceae

Bijenplant, drachtplant, hommelplant
Een boom of heester
Bloeiperiode: (april) - mei-juni
Bloem: geelgroen, bloeiwijze een armbloemige, rechtopstaande tuil
Blad: licht groen, handvormig gelobd en 3 of 5 lobbig, de bladsteel bevat melksap, herfstkleur blad geel
Vrucht: een duidelijk gevleugelde tweedelige splitvruchtvleugels van de vruchten staan horizontaal af
hout: schors lichtbruin tot grijsachtig; twijgen kort behaard
Hoogte: 18,0 (20)m
Opmerking: van deze soort bestaan veel kweekvormen (cultivars)
 
 
Milieu & groeiplaats: vochtige tot vrij droge, kalkhoudende tot neutrale, schrale tot min of meer voedselrijke bodems; in bossen, bosranden, heggen en struwelen; zon-halfschaduw.
Verspreiding in Nederland: oorspronkelijk in Zuid-Limburg en de oostelijke leemgronden, het rivierengebied en de duinen; verder veel aangeplant en verwilderd.
Toepassing: openbaar groen, parken, tuinen, vaak ook als heg.
Beheer: verjongingssnoei; bloei op tweejarig hout
Wilde solitaire bijen
Zandbijen - Andrena
  Witbaardzandbij A. barbilabris  
  Tweekleurige zandbij A. bicolor  
  Meidoornzandbij A. carantonica  
  Goudpootzandbij A. chrysoscelis  
  Grasbij A. flavipes  
  Vosje A. fulva  
  Sporkehoutzandbij A. fulvida  
  Gewone wergzandbij A. minuluta  
  Viltvlekzandbij A.nitida  
  Grijze rimpelrug A.tibialis  
Overige bijen
  rosse metselbij Osmia rufa  
Dracht: nectar en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5 (rwn 6, rwp 2). ---

 

Platen - (bron links: Flora Batava Jan Kops et al.; rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm)
 
Platen - (bron links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora; rechts:Flora Danica Georg Christian Oeder e.a.)
 
Blad
 
Blad en bloeiwijze
 
Fragment heester
 
Vrucht
 
Blad en vrucht