Gelderse roos - Viburnum opulus
Muskuskruidfamilie - Adoxaceae; voorheen Kamperfoelifamilie - Caprifoliaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant vlinderplant.
Een heester
Bloeiperiode: rond juni
Bloem: wit, bloeiwijze een schermvormige tuil; kleine vruchtbare regelmatige bloemende in het midden met daaromheen stralende en steriele bloemen (tot ca. 2 cm)
Blad: handnervig, diep ingesneden en 3 tot -5 lobbig
Vrucht: bes rood
Hoogte: tot ca. 3m
Opmerking: Er wordt beweerd dat de straalbloemen als lokkertje insecten aantrekken; de vraag is of dat (helemaal waar) is. Er zijn talloze voorbeelden van (zeer) onopvallende bloemen of bloeiwijze die door allerlei bloem-bezoekende insecten worden bezocht.
Milieu en groeiplaats: natte tot vochtige min of meer voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende humushoudende bodems (maar niet op zeeklei of veen); in loofbossen en struwelen; houtsingels, langs spoorwegen en kanaaloevers; zon-licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: met uitzondering van de zeekleigebieden vrij algemeen.
Toepassing: landschappelijke beplantingen, openbaar groen, parken, recreatieterreinen, tuinen.
Beheer: in tuinen en parken verjongingssnoei, op andere milieus hakhoutbeheer.
Wilde solitaire bijen:
  Goudpootzandbij Andrena chrysosceles  
  Roodgatje Andrena Haemorrhoa  
  Vosje Andrena fulva  
  Zwartbronzen zandbij Andrena .nigroaenea  
Dracht: nectar en ca. geelwit stuifmeel (zie foto's). Indicatie voor dracht: code 3 (dicht bij bijenstand)

Van de Gelderse roos bestaan verschillende cultuurvormen, waarbij de steriele bloemen dominant in de bloeiwijze kunnen voorkomen. Deze cultuurvormen hebben geen of weinig betekenis voor bloembezoekende insecten. Voor de fauna is de echte inheemse soort het beste.

 
Platen gelderse roos (bron links: Flora Batavia Jan Kops et al.; rechts: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora)
 
Platen gelderse roos - (bron links: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm ; rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz )
 
Fragment heester
 
Bloeiwijze
 
Bloemen
 
Bloeiwijze en blad
 
Bessen
 
Bessen
 
Bessen
 
Een struweel langs het spoor
 
Toepassing in stedelijke houtsingel (Veenendaal 2012)
 
Toepassing in stedelijke houtsingel fragment
 
Roodgatje (Andrena haemorrhoa)
 
Roodgatje
 
Roodgatje
 
Roodgatje
 
Roodgatje
 
Zwartbronzen zandbij (andrena nigroaenra)
 
Zwartbronzen zandbij
 
Goudpootzandbij (Andrena chrysosceles)
 
Aardhommel
 
Honingbijen
 
Honingbijen
 
Honingbijen
 
Penceelkever
 
Penceelkever