Grote muur - Stellaria holostea
Anjerfamilie - Caryophyllaceae ---
Bijenplant, drachtplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: april-juni
Bloem: wit, kroonbladen tot het midden 2-spletig
Blad: smal lancetvormig
Vrucht: een doosvrucht
Overige: stengels ruw, slap en min of meer vierkant; lange dunne wortelstokken
Hoogte: 0,15-0,4 m lang/hoog
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige of vochthoudende, iets voedselarme tot matig voedselrijke leemgronden en leemhoudend zand; vaak op humusrijke bodems en op half of onverteerde bladresten; in en langs bosranden, struwelen, hakhout, houtwallen, enigszins beschaduwde bermen, spoorbermen en greppels; licht beschaduwd. Komt ook op veel plekken talrijk op grazige greppelkanten en -taluds voor in de volle zon. Grote muur verdient dan ook de status van graslandplant.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen in de oostelijke helft van ons land.
Toepassing: tuinen, stabiele plaatsen (met weinig storing) in openbaar groen. In tuinen kan de soort zeer instabiel zijn; het ene jaar kan die vrijwel wegvallen in de ander jaar kan die zich explosief ontwikkelen en daarbij andere planten overgroeien.
Beheer: Hout zich in lichte bossen zelf in stand; bermen en zomen moeten 1 x per jaar worden gemaaid; als 2x per jaar noodzakelijk is dan ruim na de bloei.
Wilde solitaire bijen: Ten opzichte van andere planten wordt grote muur weinig door bijen bezocht.
Zandbijen - Andrena
  Gewone dwergzandbij A. minutula  
  Tweekleurige zandbij A. bicolor  
  Grasbij A. flavipes  
  Roodgatje A. haemorrhoa  
  Viltvlekzandbij A. nitida  
Overige bijen
  Gewone geurgroefbij Lasioglossum calceatum  
  Parkbronsgroefbij Halictus tumulorum  
  Rosse metselbij Osmia bicornis  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 1. (Dicht bij een bijenvolk waarschijnlijk meer)
Plaat grote muur (Jan Kops et al. - Flora Batava)
 
Bloem met 0pengaande knop
 
Het vruchtbeginsel is al duidelijk gegroeid
 
Verschillende stadia van ontwikkeling
 
 
Plattelandsberm
 
Een fragment
 
Grote muur in een tuin (in combinatie met gulden sleutelbloem, bos hyacint, en bosvergeet-mij-nietje)
 
Fragment
 
Grote muur met bosvergeet-mij-nietje
 
Grote muur met gulden sleutelbloem
 
Tweekleurige zandbij
 
Een groefbij
 
Een bloedbij
 
Een (dik)bloedbij