Echte guldenroede - Solidago virgaurea
Composietenfamilie - Asteraceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juli-september
Bloem: geel, bloeiwijze een pluim
Blad: de onderste eirond tot langwerpig; en boven het midden het breedst. bladrand gezaagd; aan de voet versmald tot een vleugelrand langs de hoofdnerf
Vrucht: nootje
Hoogte: 0,4-0,9 m in grazige begroeiingen en langs bosranden. Op open, maar niet losse grond onder meer in tuinen tot ca. 1,20 .
In half schaduw en op zonnige plaatsen blijft de stengel stevig.
 
 
Milieu en groeiplaats: vochthoudende tot vochtige, voedselarme, zwak zure lemige bodems en lemig zand; in grazige vegetaties en in zomen van bossen en struwelen; langs bospaden, in weg- en spoor­bermen en op spoorwegemplacementen; licht beschaduwd-zonnig.
Verspreiding in Nederland: vrij zeldzaam; in hoofdzaak op de zand- en leemgronden in het binnenland.
Toepassing: tuinen, tegeltuinen; zaait zich in tuinen gemakkelijk uit. Wordt soms ook in stadsbermen ingezaaid
Beheer: houdt het midden tussen een bosplant en een graslandplant. Kan te veel schaduw en te dichte vegetaties niet verdragen en staat daardoor vaak in niet te dichte grazige vegetaties. Eind september-half oktober maaien eventueel plaatselijk hout afzetten, vervilting, sterkte verruiging en sterke groei van bramen tegengaan.
Wilde solitaire bijen:
  Tronkenbij Heriades truncorum  
  Kruiskruidzandbij Andrena denticulata  
  Gewone geurgroefbij Lasioglossum calceatum  
Dracht: nectar en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
 
Platen echte guldenroede ( Bron. links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora (1901-1905); rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885
 
Bloeiwijze en plant
 
Detail
 
Een kanaalberm bij Almelo
 
Plant met Sedem telephium cv.
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Hommel
 
Steenhommel
 
Steenhommel
 
Kruiskruidzandbij
 
Kruiskruidzandbij
 
Kruiskruidzandbij
 
Tronkenbij
 
Tronkenbij
 
Tronkenbij
 
Gewone groefbij (m)
 
Gewone geurgroefbij (m)
 
Gewone geurgroefbij (m)
 
Bont zandoogje